جشن شکوفه ها ( مدرسه دین و دانش )

کهن تا نگردی ، نو آموز باش / به هر کار ، دانای آن روز باش

موفقیت در کار و زندگی آسان نیست . چه بسیار درسها و مهارتها که باید آموخت و آموخت و همچنان آموخت ! در واقع ما بزرگترها بیشتر از کودکان نیازمند  یادگیری هستیم .

بویژه که چنان سرعت تغییر و تحول در دنیای امروز بالا رفته که آموخته های قبلی خیلی زود کهنه می شوند و ناگزیری که هر روز نوآموز باشی تا کهنه نشوی . اما در فضای ناسالم و ناکارآمد نظام آموزشی حاکم بر جامعه امروزمان نخستین درسی که باید بیاموزیم شاید این نکته باشد که ” بیاموزیم برای آگاهی و درک نه برای گرفتن مدرک ” !

فرا رسیدن اول مهر مبارک !

در همین راستا این افتخار برای تیم فیلم برداری و عکاسی دیزاینو بوجود آمد تا در اول مهر و جشن با شکوه شکوفه ها شرکت نماید و خدمات عکاسی ، فیلم برداری و تدوین فیلم را برای مدرسه دین و دانش انجام دهد . در این پروژه که به مدت دو ساعت به طول انجامید از دو دوربین فیلم برداری NX5 و 5D استفاده شده که کیفیت این دوربین ها را در عکس های زیر می توانید مشاهده نمایید :

 

 

گروه طراحی گرافیک آنلاین و چاپ دیزاینو