روز جهانی عکاس

روز جهانی عکاس را به تمام عکاسان تبریک می گوییم .

 

عکاسی هنری است که به عکاس امکان می دهد تا هر آنچه را که از زاویه نگاه خود می بیند ثبت و به بیننده نمایش دهد . آشنایی با دوربین عکاسی می تواند اولین قدم برای شروع باشد . این مدخل شما را با دوربین ها و متعلقات آنها آشنا می سازد . همچنین می توانید اطلاعات خود را در خصوص انواع دوربین ها در مدخل مجله دوربین های عکاسی تکمیل کنند .

 

کمی به دور و بر خود نگاه کنید ، روی دیوار اتاق ، روزنامه و مجله ای که روی میز است . کتابهای درون قفسه ، صفحه رایانه گوشه اتاق و … اینها بخش کوچکی از کاربردهای عکاسی است . بخش زیادی از کاربردهای عکاسی را به طور مستقیم نمیبینیم ، به عنوان نمونه ، برای تهیه پارچه روی مبل و لباس هایتان به گونه ای عکاسی به کار گرفته می شود ، کمی فکر کنید و ببینید که چه مقدار از چیزهایی را که فراگرفته اید از طریق عکس ها آموخته اید .

 

 

گروه طراحی گرافیک آنلاین و چاپ دیزاینو