ساخت ویدیو الکام توسط گروه فیلمبرداری دیزاینو

در این روزهای اخیر که نمایشگاه الکامپ در تهران برگزار شده است گروه دیزاینو حرکت تبلیغاتی خود را برای طراحی زیباتر در نمایشگاه آغاز کرد و همچنین دست به ساخت یک ویدیو کوتاه از فضای نمایشگاه با جلوه های موشن گرافیک بر روی ویدیو زد شما دوست داران میتوانید در زیر این را مشاهده نمایید.