شیوه های پرداخت

**مشتریان دیزاینو میتوانند از دو روش زیر برای پرداخت صورت حساب مالی سفارش خود اقدام نمایند. شایان ذکر است پرداخت شما به صورت آنلاین در سیستم ذخیره شده  و همکاران ما برای تکمیل سفارش با شما تماس خواهند گرفت . در صورت پرداخت به  روش دوم حتما بعد از پرداخت با کارشناسان دیزاینو تماس گرفته و رسید خود را ارسال نمایند.
روش اول:
در این روش پرداخت میتوانید مقدار هزینه مورد نظر خود را وارد کرده و سپس پرداخت آنلاین را انجام دهند.

پرداخت آنلاین

روش دوم:
در این روش واریز هزینه به شماره حساب و یا شماره کارت می باشد که از طریق دستگاهای خودپرداز بانک ها و یا از طریق بانکداری الکترونیک و سایر روش های بانکی انتقال پول انجام میشود.

cart sell3