فرم سفارش طراحی بدون محدویت

بسته های بدون محدویت دیزاینو این امکان را فراهم اورده است تا هر کجا هستید بدون محدودیت به صورت آنلاین سفارش طراحی در طی مدت زمان معلوم سفارش دهید.

توجه فرمایید که این بسته ها  به مدت زمان طراحی هر سفارش پیش میرود به عنوان مثال اگر طراحی کارت ویزیت سفارش بدهید این سفارش مدت زمان 1 روز طول میکشد تا انجام شود و از زمان بسته شما کسر میشو و بعد از اتمام این سفارش، سفارش بعدی شما ثبت و اجرا میشود.

برای سفارش این پیشنهاد دیزاینو کافی است فرم زیر را پر نماییید.

طراحی بدون محدودیت

مرحله 1 از 3 - اطلاعات فردی

0%