نحوه پرداخت

مشتریان دیزاینو می توانند از روش های زیر برای واریز مبلغ سفارش خود اقدام فرمایند

1-روش کارت به کارت

در این روش واریز هزینه به شماره حساب و یا شماره کارت می باشد که از طریق دستگاهای خودپرداز بانک ها و یا از طریق بانکداری الکترونیک و سایر روش های بانکی انتقال پول انجام میشود.
قابل توجه است که بعد واریز هزینه به واحد مالی و یا سفارشات دیزاینو اطلاع دهید.
شماره کارت شماره حساببه نام توضیحات
5047-0610-5027-6845700825020632فرزام مقدسیمدیریت مالی

2-روش پرداخت آنلاین

با این روش به راحتی میتوانید از طریق گزینه زیر وارد قسمت پرداخت آنلاین بشوید و سپس مبلغ مورد نظرتان را وارد کنید و از طریق درگاه بانکی پرداخت خود را انجام دهید. این اطلاعات در واحد مالی دیزاینو با مشخصات شما ثبت میشوند.

پرداخت آنلاین