نکات طراحی لوگو

با سلام به دوستداران دیزاینو

 

در این مقاله می خواهیم به نکات طراحی لوگو بپردازیم . 7 قدمی که باید در طراحی لوگو رعایت کنید به این شکل است :

1- آیا این لوگو قابلیت تمایز با لوگوهای دیگر را دارد ؟

2- آیا خوب دیده می شود ؟

3- آیا قابلیت انطباق با موضوع کاری شرکت را دارد ؟

4- آیا به خاطر سپرده می شود ؟

5- آیا جهانشمول است ؟

6- آیا به زمان وابسته نیست ؟

و تنها زمانی که تمامی پرسش های بالا مثبت بود باید آخرین سوال را بپرسید :

7- آیا ساده است ؟

برای لوگویی که طراحی کرده اید برای تمامی مراحل به جز مورد هفتم به طرح از 1 تا 10 امتیاز بدهید و برای مورد آخر از یک تا 15 امتیاز در نظر بگیرید . این مدل باعث می شود که وزن لوگو را بسنجید . امتیاز 75 عالی است و هر چیزی کمتر از 60 را کنار بگذارید .

 

 

گروه طراحی گرافیک آنلاین و چاپ دیزاینو