11 شهریور – روز ملی صنعت چاپ

با سلام به دوستداران دیزاینو

گروه طراحی گرافیک آنلاین و چاپ دیزاینو ، 11 شهریور روز ملی صنعت چاپ را به تمامی همکارانی که در این حرفه شب و روز زحمت می کشند  تبریک می گوید . به امید  اینکه روزی برسد  تا در این صنعت به پیشرفتهای چشمگیری برسیم و حرف اول در جهان را بزنیم .

 

کلمه ی چاپ را به زبان انگلیسی پرینت می گویند و پرینت در اصل به اثری گفته می شود که یک جسم ، در اثر فشار ، به روی سطحی باقی می گذارد . طبق این تعریف ، جای پا روی خاک و یا اثر انگشت بر روی کاغذ یک اثر چاپی است .

 

 

چاپ کردن ، معادل فعل انگلیسی تو پرینت بع معنی فشار دادن است و منظور از آن انتقال نوشته یا تصاویر به روی کاغذ ، پارچه و یا مواد دیگر است . در مقایسه با نوشتن و یا نقاشی کردن که اطلاعات و تصاویر به تدریج به روی سطح مورد نظر انتقال داده می شود ، چاپ کردن در یک مرحله انجام می شود و اطلاعات از پیش آماده شده به روی سطح انتقال می یابد . به عبارت دیگر ، هدف از چاپ ، به لحاظ تکنیکی ، کپی سازی تصاویر ، نقوش و مطالبی است که از طریق فشار دادن مرکب به روی سطح مورد نظر انجام می گیرد . برای مثال ، اگر انگشت شست خود را به مرکب آغشته کنیم و به روی کاغذ فشار بدهیم ، اثری درست مانند برجستگی های روی پوست شست ، به روی کاغذ منتقل می شود . به این نقاش چاپ و به روشی که در طی آن این اثر تولید شده است چاپ کردن می گویند .