تعرفه طراحی سال 96

(( خوب ، برای این کار چقدر می گیرید ؟ )) ، (( دستمزد شما چقدر است ؟ )) ، … هر طراح گرافیک مستقل یا آزاد در هر کجا ، با این پرسش به دفعات روبرو می شود .

سفارش دهندگان از طراحان می پرسند ، و همکاران طراح از یکدیگر بارها این موضوع را سوال می کنند . محصول کار طراحان گرافیک از نظر خدمات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بسیار با ارزش است از این رو شایسته است تا از روش قیمت گذاری درست ، دقیق و مشخصی برخوردار باشد .

تعیین قیمت آثار و کارهای طراحی گرافیک در موضوع های مختلف علاوه بر آنکه مانند سنت سال های نخستین بر مینای نظر خواهی از طراحان حرفه ای ، فعال و با تجربه در شاخه های مختلف کار تدوین می شود ، ملاک و معیار بسیار مهم دیگری نیز در این کار ملاحظه می شود . این معیار اساسی توجه به شرایط اقتصادی و حداقل هزینه هایی است که یک طراح مستقل یا خویش فرما ، برای تاسیس و نگهداری یک واحد کار یا آتلیه ی طراحی بدان نیاز دارد . این هزینه ها به طور عمده شامل هزینه ی حداقل تجهیزات مورد نیاز ، به روز نگهداری آنها و فضای مستقل برای کار ، و در بعضی موارد هزینه ی حداقل نیروی انسانی کمکی است که برای پابرجا نگهداشتن یک آتلیه طراحی هر چند کوچک ، لازم است . هزینه های تعیین شده در تعرفه به این دلیل (( قیمتهای پایه )) خوانده شده اند که انجمن بر اساس مشاهدات اقتصادی روزمره و تجربه ی آتلیه های حرفه ای همکاران بر این باور است که تاسیس و نگهداری دراز مدت آتلیه فعال و حرفه ای ، حتی در کوچکترین اندازه ی خود ، بدون برخورداری از درآمدی در حدود این (( قیمتهای پایه )) امکان پذیر نیست .

از این رو توصیه و هشدار انجمن به اعضا و همکاران همواره این بوده است که سطح کیفی خدمات حرفه ای خود را بالا نگهدارند ، و در قیمت گذاری دقیق و درست آنها بر اساس (( قیمتهای پایه )) تعرفه بسیار کوشش کنند ، در غیر اینصورت کار حرفه ای و اصلی آنها به تدریج تعطیل و یا به کار جانبی و فرعی تبدیل می شود ، و این خود به شخصیت و هویت طراحی گرافیک در سطح کشورمان آسیب خواهد رساند .

 

و حالا برای شما طراحان عزیر pdf تعرفه های طراحی سال 96 که انجمن صنف طراحان به اطلاع رسانده اند گذاشته ایم تا دانلود فرمایید .

 

دانلود تعرفه طراحی گرافیک سال 1396