Tag Archives: ادوبی

ساخت ویدیو الکام توسط گروه فیلمبرداری دیزاینو

در این روزهای اخیر که نمایشگاه الکامپ در تهران برگزار شده است گروه دیزاینو حرکت تبلیغاتی…

نقاشی دیجیتال از اجسام واقعی

ما هر روز به زندگی خود ادامه میدهیم و از کنار هزاران رخداد می گذریم .…